for Anniversary Magazine

model: Emilka / UNITEDforMODELS
styling: Ewa Michalik
make up: Patryk Nadolny